Phụ kiện GoPro Tripod Mounts

Liên hệ

Phụ kiện GoPro Tripod Mounts tương thích với các dòng camera hành động nhà GoPro, giúp gắn camera vào tripod hoặc bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào bằng vít 1/4″-20 tiêu chuẩn một cách dễ dàng. Nhờ đó bộ phụ kiện còn có thể giúp action camera cố định trên các bề mặt phẳng vô cùng linh hoạt.

Phụ kiện GoPro Tripod Mounts
(1)
Liên hệ