Phụ kiện GoPro Gumby Flexible Mount

Liên hệ

Phụ kiện GoPro Gumby Flexible Mount là giá đỡ độc quyền của GoPro dành riêng cho các dòng camera hành động. Sở hữu độ linh hoạt, dẻo dai, phụ kiện cho phép người dùng có thể cố định action camera ở các góc quay đến những các vị trí và bề mặt khác nhau.

Phụ kiện GoPro Gumby Flexible Mount
(2)
Liên hệ